Medlemsavgiften för 2016 är 75 kr/vuxen person över 15år

Inbetalning kan ske via bankgiro 503-9235

Skriv på bankgiroblankett eller skicka via internetbank.

OBS! Glöm inte att ange Ditt namn.

Beslutade aktiviteter anslås på anslagstavlorna vid hembygdsgården och ”cementfabriken” samt anges på föreningens hemsida under fliken ”Aktiviteter”.