Vi ser gärna att Du som deltar i våra aktiviteter är medlem i föreningen.

Vi ser gärna att du som inte deltar stöder föreningen genom Ditt medlemskap och talar om vad Du tycker vi ska göra tillsammans i föreningen.

Skulle vi någon gång när platserna är begränsade inte få plats med alla som önskar kan medlemmar få företräde.

Medlemsavgiften för 2019 är 75 kr/vuxen person över 15 år. Inbetalning görs via bankgiro 503-9235

Skriv på bankgiroblankett eller skicka via internetbank – glöm inte att skriva Ditt namn.

Beslutade aktiviteter anslås på anslagstavlorna vid hembygdsgården och ”cementfabriken” samt anges på föreningens hemsida under fliken ”Aktiviteter”.