Under åren 1992-2002 gjordes det gård-torpinventeringar i Larvs sockens alla rotrar. 1995 så var inventeringen klar för Valebergs rote och Ryds rote och dessa kan Du ta del av genom att klicka Dig vidare via följande länk och välj ladda upp eller öppna filen ”Folder Valeberg-Ryd 1995.pdf”:

Gård-Torpinventeringar 1992-2002