Valeberg Ryd är en bygd som är rik på natur- och kulturmiljövärden. Ett större gravfält som härrör från järnåldern 500 f.kr – 400 e.kr finns inom området med en stor hög – Stadskullen, 37 runda stensättningar, 7 domarringar – varav en är bland länets största, 5 resta stenar, kvadratisk stensättning och 4 treuddar. Det finns även spår av fornåkrar (fossil åkermark) som syns på gravfältet. Intill forn- åkrarna och gravhögarna finns en vacker ekskog med flera tydliga spår av fossil åkermark. Vattendraget Lidan rinner förbi intill ekskogen.

Vid vår hembygdsgård finns det en pietetsfullt bevarad ryggåsstuga och autentisk inredning. Föreningen anordnar flera aktiviteter – klicka på fliken AKTIVITETER längst upp på hemsidan för information.

Det som är mest känt härifrån är utgrävningarna i Finnestorp. Vill ni se bilder på vad som hittades klicka här. Vill ni se hur utgrävningarna i Finnestorp gick till och vad de fann, klicka här

 

räknare