Hembygdsföreningen bildades 15 april 1955. Larvs kommunfullmäktige lovade att skänka skolhuset om en förening bildades. Vi är närmare 60 talet medlemmar.

 

Styrelse 2019:

Kjell Johansson, ordförande tfn. 0512-72050

Kristina Johansson, sekreterare

Klas Larsson, vice ordförande

Lasse Pettersson, kassör tfn. 0512-72052

Övriga ledamöter: Inger Linnarsson, Tommy Standar, Karin Söderberg , Peter Svensson och Marianne Augustsson

 

Festkommitté: Karin Söderberg, Kristina Johansson, Lasse Pettersson, Klas Larsson och Peter Svensson

 

Föreningen når Ni även via e-postadress:

kjrtv1@gmail.com