Hembygdsföreningen bildades 15 april, 1955. Larvs kommunfullmäktige lovade att skänka skolhuset om en förening bildades. Vi är närmare 60 talet medlemmar.

Styrelse 2015

Styrelsen: Kjell Johansson ordf tfn 0512-72050, Kristina Johansson sekr, Klas Larsson vice ordf, Lasse Pettersson kassör tfn.0512-72052, Inger Linnarsson, Tommy Standar, Karin Söderberg , Peter Svensson och  Allan Olsson

Suppleanter: Siv Olsson, Linnea Johansson , Ove Johansson

Revisorer: Inga-Lill Svensson, Ingvor Johansson, Astrid Lindberg

Festkommittén: Karin Söderberg sammankallande, Kristina Johansson, Lasse Pettersson, Klas Larsson, Inga-Lill Svensson , Peter Svensson

Valberedningen: Sven Lindberg, Ove Johansson och Marita Kjell

Föreningen når Ni även via e-postadress:

valebergrydshembygdsforening@gmail.com